top of page

Riedučių sezono atidarymo šventė

Riedantis Vilnius'2017

2017 m. gegužės 20 diena, Vingio parkas

Registracija (suaugę)
Registracija (vaikai (iki 12 m.)
Dalyviai

Riedantis Vilnius 2017 - tai riedutininkų turnyras, kuriame gali dalyvauti visi aktyvaus laisvalaikio mėgėjai, nuo vaikų iki senjorų, nuo pradedančiųjų iki sportininkų. 

 

Riedučių šventės rungtys:

 - Sprintas parodys kas greičiausias

 - Kliučių ruožas, kuriame dalyviai galės pademonstruoti savo kojų miklumą;

 - Šuoliai į aukštį per kartelę patiems drasiausiams.

 - Vaikų kliučių ruožas ir vaikų sprintas - mažųjų dalyvių rungtis.

 

Registracija į rungtis:

 

Dalyviai gali registruotis į visas jiems patinkančias rungtis.

Registracija mokama:

 • Pasirinkta 1 rungtis – 3 Eur dalyviui;

 • Pasirinktos 2 rungtys – 4 Eur dalyviui;

 • Pasirinktos 3 rungtys – 5 Eur dalyviui;

 • Vaikai iki 12 metų dalyvauja nemokamai.

Registracijos mokestis turi būti pervestas į VšĮ „Terrasport“ akademija atsiskaitomąją sąskaitą Nr:  LT97 7044 0600 0808 5727. Registracija laikoma įvykusia tik po registracijos mokesčio įskaitymo organizatoriaus banko sąskaitoje. Užsiregistravusiam dalyviui neatvykus į renginį ar dėl kitų priežasčių jame nedalyvaujant, registracijos mokestis nėra grąžinamas.

Vaikų rungtyse dalyvauja Kakė Makė!

Renginio rėmėjai:

Šventės parodomoji programa - Vilnius Rolling!

VŠĮ TERRASPORT akademija

 RIEDUČIŲ ŠVENTĖS „RIEDANTIS VILNIUS“ NUOSTATAI

 

 1. NUOSTATUOSE  NAUDOJAMOS SĄVOKOS

  1. ŠVENTĖS NUOSTATAI – dokumentas reglamentuojantis šventės vykdymo, komandų registracijos tvarką ir sprendžiantis visus susijusius klausimus.

2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

 1. Skatinti bei populiarinti riedučių sportą, reguliariai fiziškai lavintis, stiprinti sveikatą.

 2. Didinti jaunimo užimtumą per fizinį aktyvumą.

3. ŠVENTĖS ORGANIZATORIAI

Organizatorius – VšĮ TERRASPORT akademija.

 

4. ŠVENTĖS VIETA IR LAIKAS

Renginio data: 2017 m. gegužės 20 d.

Vieta: Vilniaus Vingio parkas, aikštelė už estrados (M.K. Čiurlionio g. 100, Vilnius)

Laikas: nuo 12.00 val. iki 18.00 val.

 

5. ŠVENTĖS TVARKARAŠTIS (atskira nuoroda puslapio viršuje)

6. REGISTRACIJA Į RENGINĮ

Išankstinė registracija internetu su pasižymėjimu registracijos punkte varžybų dieną. Dalyvis privalo užsiregistruoti internete iki varžybų ir varžybų dieną pasižymėti registracijos punkte šalia Vingio parko estrados. 

Asmenys, norintys dalyvauti rungtyse, privalo registruotis iki 2017 m. gegužės 19 d. 15.00 val.

Registracija prasideda 2017 05 01.

Registracija renginio dieną baigiasi likus valandai iki kiekvienos rungties.

Registracija internete:

Suaugusiųjų:

https://goo.gl/gNc1Vh

Vaikų:

https://goo.gl/gdWoPI

 

Registruodamasis varžyboms dalyvis turi nurodyti tikslius savo vardo, pavardės ir amžiaus duomenis. Lietuviški vardai ir pavardės turi būti rašomi lietuviškais rašmenimis, naudojant vienodus skyrybos ir tarpus žyminčius simbolius.

 

7. DALYVIŲ STARTO MOKESTIS

Dalyviai gali registruotis į visas patinkančias rungtis. Registracija į rungtis mokama:

 • Pasirinkta 1 rungtis– 3 Eurai dalyviui;

 • Pasirinktos 2 rungtys – 4 Eurai dalyviui;

 • Pasirinktos 3 rungtys – 5 Eurai dalyviui;

 • Vaikai iki 12 metų dalyvauja nemokamai.

Registracijos mokestis turi būti pervestas į VšĮ „Terrasport“ akademija atsiskaitomąją sąskaitą Nr.: LT97 7044 0600 0808 5727. Registracija laikoma įvykusia tik po registracijos mokesčio įskaitymo organizatoriaus banko sąskaitoje. Užsiregistravusiam dalyviui neatvykus į renginį ar dėl kitų priežasčių jame nedalyvaujant, registracijos mokestis nėra grąžinamas.

Nespėjusiems sumokėti registracijos mokesčio, tai bus galima atlikti šventės dieną, registracijos punkte.

 

8. ŠVENTĖS DALYVIAI

Varžybose gali dalyvauti visi norintys.

Amžiaus apribojimas – nėra.

Vaikų rungtyse amžius ribojamas iki 12 metų (imtinai).

Dalyvavimas rungtyse ribojamas nėra (vienas dalyvis gali varžytis visose rungtyse).

Vaikai, iki 18 metų, šventėje dalyvaujantys vieni, privalo turėti raštišką tėvų sutikimą.

 

9. REIKALAVIMAI DALYVIAMS

Dalyviai, dalyvaujantys riedučių rungtyse, privalo turėti riedučius, dėvėti šalmą bei rekomenduojame dėvėti rankų ir kojų apsaugas.

Neturintys savo riedučių bei apsaugų, visas reikalingas apsaugas galės išsinuomoti “Terrasport” nuomos punkte.

Dalyviai, užsiregistravę į rungtis, starto vietoje turi pasirodyti 30min. prieš rungties pradžią.

 

10. DALYVIO ATSAKOMYBĖ

Šventės dalyvė (-is) (toliau tekste – dalyvis), atsiimdami starto numerius, patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.

Dalyvis patvirtina, kad Renginyje dalyvauja laisva valia, neverčiamas ir pasižada laikytis Renginio nuostatų bei kitų organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ir apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino, kad už taisyklių ar kitų reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš Renginio ir diskvalifikuotas.

Savo parašu dalyvių registracijos lape, dalyvis pripažįsta, kad riedučių šventė yra sporto renginys su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi ir supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei.

Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas ir sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją Renginio rungtyse. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais. Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu riedučių rungtyse, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, kelių būklę, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo, bei dėl trečių asmenų veiksmų. Taip pat dalyvis pasižada, kad rungčių metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (žiūrovų ir kt. asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.

Dalyvis privalo susipažinti su rungčių nuostatais, trasa ir įvertinti su tuo susijusią dalyvavimo rungtyse riziką, bei imtis būtinų priemonių visų eismo bei kitų rungčių dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti.

Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu rungtyse. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiame punkte minimą atsakomybę ir, kad laikosi Lietuvos Respublikos sporto įstatyme numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų.

 

12. rungčių  TAISYKLĖS

Sprintas (dalyviams nuo 13 m.)

 

 • sprinto turnyras vyksta 900 m ilgio trasoje.

 • visi dalyviai įveikia 1 kvalifikacinį ratą ir pagal įveikimo laiką suskirstomi nuo greičiausio iki lėčiausio (viename važiavime dalyvauja 3-6 dalyviai).

 • priklausomai nuo dalyvių kiekio 4, 8 arba 16 greičiausių dalyvių dalyvauja atkrintamosiose varžybose (viename važiavime dalyvauja 4 dalyviai).

 • į kitą etapą iš kiekvieno važiavimo patenka tik du stipriausiai dalyviai;

 • vyrų ir moterų važiavimai vyksta atskirai;

 • varžybų metu privaloma dėvėti šalmą.

 

Sprintas (vaikams iki 13 m.)

 

 • sprinto turnyras vyksta trumpo nuotolio trasoje važiuojant vieną ratą;

 • trasos ilgis pagal amžiaus grupes:

5-6 m. mergaitės – 200 m.
5-6 m. berniukai – 200 m.
7-9 m. mergaitės – 200 m.
7-9 m. berniukai – 200 m.
10-12 m. mergaitės – 900 m.
10-12 m. berniukai – 900 m.

 • visi dalyviai įveikia 1 kvalifikacinį ratą ir pagal įveikimo laiką suskirstomi nuo greičiausio iki lėčiausio (viename važiavime dalyvauja 3-6 dalyviai);

 • priklausomai nuo dalyvių kiekio 4, 8 arba 16 greičiausių dalyvių dalyvauja atkrintamosiose varžybose (viename važiavime dalyvauja 4 dalyviai);

 • į kitą etapą iš kiekvieno važiavimo patenka tik du stipriausiai dalyviai;

 • berniukų ir mergaičių važiavimai vyksta atskirai;

 • jei vienoje amžiaus grupėje yra mažiau nei 4 dalyviai grupės apjungiamos;

 • varžybų metu privaloma dėvėti šalmą, rekomenduojama dėvėti kelių, alkūnių ir riešų apsaugas;
   

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

Nugalėtojai nustatomi pagal varžybų teisėjų užfiksuotą trasos įveikimo laiką. 
Esant vienodam rezultatui, pirmenybė teikiama atsižvelgiant į rezultatą ankstesnio etapo metu. 

Už nugalėtojų nustatymą atsakingas varžybų vyr. teisėjas.

 

Kliūčių ruožas (dalyviams nuo 13 m.)

 

 • rungtis vyksta trumpoje (iki 200 m) trasoje su nesudėtingomis kliūtimis

 • vienu metu trasoje važiuoja 1 dalyvis

 • varžybų metu privaloma dėvėti šalmą.

 

Kliūčių ruožas (vaikams iki 13 m.)

 

 • rungtis vyksta trumpoje (iki 200 m) trasoje su nesudėtingomis kliūtimis

 • vienu metu trasoje važiuoja 1 dalyvis

 • varžybų metu privaloma dėvėti šalmą, rekomenduojama dėvėti kelių, alkūnių ir riešų apsaugas;

 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

Nugalėtojai nustatomi pagal varžybų teisėjų užfiksuotą trasos įveikimo laiką. 
Apdovanojimai skirstomi pagal amžiaus grupes:

5-6 m. mergaitės
5-6 m. berniukai
7-9 m. mergaitės
7-9 m. berniukai
10-12 m. mergaitės
10-12 m. berniukai
13+ m. vyrai
13+ m. moterys

 

Už nugalėtojų nustatymą atsakingas varžybų vyr. teisėjas

 

Šuoliai į aukštį per kartelę (dalyviams nuo 13 m.)

 

 • Šuoliai pradedami nuo 20 cm (moterims) ir 40 cm (vyrams) aukščio. Iki 60 cm (moterims) ir 80 cm (vyrams) aukščio keliama po 10 cm. Po to keliama po 5 cm tol, kol lieka 3 dalyviai. Kai lieka 3 dalyviai jie patys turi nuspręsti kiek cm kelti kartelę. Jei nesutaria keliama tiek kiek buvo pasiūlyta mažiausiai.

 • Kiekvienas dalyvis turi 2 bandymus peršokti (kai lieka 3 dalyviai arba mažiau jie turi 3 bandymus). Jei bent vienu bandymu įveikiamas kartelės aukštis, dalyvis pereina į kitą etapą, jei abu bandymai nesėkmingi, dalyvis iškrenta.

 • Dalyvis gali praleisti aukštį.

 • Šokinėjama tol, kol lieka vienas dalyvis.

 • Vyrų ir moterų šuoliai vyksta atskirai

 • Jei kartelė nukrenta, dalyvis pravažiuoja po kartele arba peršokus kartelę dalyvis nugriūna, ar paliečia žemę su ranka arba keliu - laikoma, kad šuolis nepavyko.


NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

Nugalėtojai nustatomi pagal varžybų teisėjų užfiksuotą didžiausią įveiktą kartelės aukštį. 
 

Už nugalėtojų nustatymą atsakingas varžybų vyr. teisėjas

Už taisyklių nesilaikymą, nesąžiningą elgesį varžybų vyr. teisėjo sprendimu dalyvis gali būti diskvalifikuojamas. 

13. APDOVANOJIMAI

Rungčių nugalėtojai bus apdovanoti atminimo medaliais bei vertingais organizatorių bei rėmėjų prizais.

Apdovanojimai vyks po kiekvienos rungties.

Prizinis fondas – virš 3000 Eurų.

 

14. INFORMATYVUMAS

Pagrindinė su švente susijusi informacija, rezultatai, bus talpinama internete:

www.terrasport.lt

www.terrasportakademija.lt

 www.facebook.com/terrasport

www.riedek.lt


15. KONTAKTAI

Organizatoriai:

VšĮ „Terrasport“ akademija

Organizaciniai klausimai:

Gabija Štutaitė, tel. 8 612 08650, gabija@terrasport.lt

Viktoras Zaubidovas, tel. 8 685 52370, viktoras@terrasport.lt

 

16. NUOSTATŲ KEITIMAS

Šventės organizatoriai pasilieka teisę keisti nuostatus.

 

17. VARŽYBŲ ATŠAUKIMAS

Šventės organizatoriai gali atšaukti Renginį iškilus “Force majeure” nepaprastoms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tai gali būti stichinės gamtos nelaimės (uraganai, potvyniai, smarkios liūtys), teisėti ar neteisėti valstybės  valdymo  institucijų veiksmai ir kitos renginio organizavimui ir dalyvių saugumui grėsmę keliančios kliūtys.

Renginio atšaukimo atveju dalyviams starto mokestis nėra grąžinamas ir renginys neperkeliamas į kitą datą. Rėmėjams paramos lėšos negražinamos. Atšaukimas ir informaciją apie kitus svarbius įvykius skelbiamas interneto tinklalapiuose.

bottom of page