top of page
Akademijos nuostatai yra pagrindinės mokyklos taisyklės

VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ UŽKLASINĖS VEIKLOS,

UŽIMTUMO SKATINIMO UŽSIĖMIMŲ –

RIEDĖJIMO PAMOKŲ NUOSTATAI -  PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

 

 

Mažas vaikas turi įgimtą poreikį judėti, todėl fizinis aktyvumas, kaip visapusiška pasaulio pažinimo, fizinio ir psichinio tobulinimosi vertybė, yra biologinė mažo vaiko reikmė, kuri užima ypatingai svarbią vietą vaiko, mokinio ugdymosi procese.

 

 1. BENDROJI DALIS

 

1. Riedėjimo  užsiėmimai yra vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo ugdymo užsiėmimas, sudarantis galimybes saviraiškai per kūno kultūrą ir sportą.

2. Riedėjimo  užsiėmimus organizuoja  Viešoji įstaiga „Terrasport akademija“, (identifikavimo kodas 304215448, reg. adresas: Olandų g. 52 – 36, Vilnius), kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu, savo patvirtintais įstatais.

3. Veiklos kodai:

3.1 papildomas ugdymas (80.42.40);

3.2. fizinės gerovės užtikrinimo veikla (93.04);

3.3 kita sportinė veikla (92.62)

3.4 neformalus ugdymas

 

MOKYKLOS VIZIJA

 

Sudaryti optimaliausias sąlygas norintiems gerai bei sveikai praleisti laisvalaikį sportuojant, išmokti riedėti riedučiais, tobulinti įgūdžius, siekti aukštų sportinių rezultatų.

 

 

 

PAGRINDINĖS TAISYKLĖS IR REIKALAVIMAI

 

 

 Susidomėję ir norintys mokytis riedėjimo, registruojasi nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu.

Pasirašoma lankymo sutartis, bei sumokamas mėnesinis lankymo mokestis. 

Pirmo užsiėmimo metu privaloma pateikti pažymą iš šeimos gydytojo.

 

UŽSIĖMIMŲ TVARKA

 

 1.  Užsiėmimai vyksta 2 (du) kartus per savaitę.

 2.  Minimali tiek teorinio tiek praktinio užsiėmimo trukmė – 60 min. (priklausomai nuo ugdymo grupės amžiaus ir sugebėjimų).

 3.  Užsiėmimų laikas yra pastovus ir nurodomas pasirašant mokymo sutartį. Esant pakeitimus, informuojama asmeniškai.

 4. Treniruotė prasideda griežtai nurodytų laiku.

 5. Privaloma atvykti anksčiau bei pasiruošti užsiėmimui. Pavėlavus, treneris pasilieka teisę nepriimti į užsiėmimą.

GRUPAVIMAS

 

 1. Ugdymas organizuojamas grupėms. Vieną ar kitą grupė parenkama atsižvelgiant į ugdytinio amžių bei lygį.

 2. Ugdymo grupė gali būti sudaryta iš vienos lyties asmenų arba mišri.

 3. Ugdytinių skaičius ugdymo grupėje 15 – 20 asmenų.

 4. Į vaikų treniruotes priimami vaikai nuo 7 metų amžiaus.

 5. Ugdymo grupė laikoma nesurinkta, jei susirenka mažiau nei 3 ugdytiniai.

 6. Jeigu ugdytinis įvykdo aukštesnės kategorijos reikalavimus, treneriui turi teisę jį įrašyti į aukštesnės kategorijos ugdymo grupę.
   

KĄ PRIVALOMA TURĖTI UŽSIĖMIMŲ METU

 

Ugdytiniai užsiėmimų metu privalo turėti ir dėvėti:

 • Jiems tinkančius riedučius*

 • Šalmą*

 • Rankų bei kojų apsaugas*

 • Medicininę pažymą (pateikiama pirmo užsiėmimo metu).

Be aukščiau išvardintų rekvizitų, ugdytiniai neturi teisės dalyvauti užsiėmime*.

 

 

 

 

bottom of page